من در رقابت با هیچکس جز خودم نیستم، هدف من مغلوب کردن آخرین کاریست که انجام داده ام.

برای بستن ESC را بزنید

رابط کاربری و تجربه کاربری