من در رقابت با هیچکس جز خودم نیستم، هدف من مغلوب کردن آخرین کاریست که انجام داده ام.

برای بستن ESC را بزنید

اموزش ویم

چیزی مشکل دارد...

ما نتوانستیم نتیجه ای برای جستجوی شما پیدا کنیم.